SÄLJA EGENDOM I SPANIEN

SPANIEN INFORMATION ger här några allmänna råd vad man bör tänka på, informationen skall ses som en rekommendation och är inte juridiskt bindande då tillämpningen i Spanien kan varierar från ort till ort.

Nedan lämnade exempel avser i första hand OKOMPLICERADE fall.

Exempel) Du bor och är mantalsskriven i Sverige, har en egendom i Spanien:

 • Alla som köper eller säljer fastighet i Spanien måste ansöka om ett NIE nummer. Alltså även vid dödsbo, måste alla inblandade ansöka om ett NIE nummer.
  Detta är en lag som tillkom 2005.
 • När du går i tankarna på att sälja en egendom, oaktad om det är ett hus, lägenhet, m.m. så skall du börja med och undersöka VEM du önskar ha som ombud i Spanien.
 • Du kan själv inte klara av alla formaliteter utan ombudet i Spanien.
 • Börja med att undersöka om du kan få kontakt med en välkänd advokat på orten som är van vid Skandinavien, eller kontakta någon renommerad agentur som specialiserad sig med att hjälpa svenskar med dylika ärenden. Det finns i alla stora turistorter efter spaniens-kust mycket engagerade och kunniga skandinaver som hjälper dig mot ersättning.
 • MEN kolla upp agenturen / Gestorian med andra svenskar eller de spansk- nordiska föreningar som finns. Att personerna som arbetar på agenturen är seriösa, det finns många lycksökare av alla nationaliteter och att tala Spanska språket är oftast inte tillräckligt då det alltid krävs en juridisk kunskap. 

RÄKNA MED ATT DET KOSTAR ETT ANTAL TUSENTAL KRONOR ATT FÅ ALLA HANDLINGAR PÅ PLATS.

Att sälja är betydligt krångligare än att köpa, detta, eftersom myndigheterna är mycket strikta att kontrollera din rätt att sälja och att det inte finns rätteliga arvingar som kan komma senare och ställa krav, efter att du sålt. Arvsrätten är nämligen i vissa avseenden annorlunda i Spanien, varför det krävs utförlig dokumentation att inget står i vägen för en försäljning.

1) DOKUMENTATION

Följande handlingar krävs vid en försäljning; börja omedelbart ta fram alla fakta för upprättande av en fullmakt på spanska till den person som skall företräda dig/ vara ombud i Spanien;

 1. för detta krävs att du vet hela namnet
 2. personens adress
 3. Personens ID nummer, är det en icke spansk medborgare boende i Spanien krävs dennes passnummer, nationalitet, och det spanska residencia-numret, om denne är gift/ogift/skild.
 4. Är det en person med spansk nationalitet krävs hans D.N.I nummer, om denne är gift/ogift eller skild.
 5. Alla dina uppgifter framgår av personbeviset, varför det inte behövs nämnas här mer än så.
  se nedan under punkt 2.


  (Är det komplicerade fullmakter så bör ditt spanska ombud författa fullmakten så att den motsvarar ditt behov).

 6. Alla uppgifter på egendomen som skall säljas står på Escrituran.
 7. Fullmakten skall bl.a. innehålla ditt ombuds rätt att göra skattedeklaration, inbetala skatt m.m. Utan intyg att skatt inte är betald kan du inte sälja, och köparen kan inte få sin Escritura/ lagfart.
 8. Har du ett N.I.E. eller N.I.F. nummer så måste det anges på fullmakten.
  Tänk noga på hur mycket fullmakten skall innehålla i rättigheter för ditt ombud,

2) Personbevis med släktutredning, är inget uttalad krav från spanska myndigheter eftersom ett motsvarande system saknas, men det är din skyldighet att bevisa vilka mer än du som kan ha ett anspråk på en försäljning, det hjälper sålunda inte om du ensam är skriven på Escrituran och inte din fru som ett ex. Även din fru måste då vara med i fullmakten tillsammans med dig.
Ett personbevis (som måste översättas) och legaliseras av Notarius Publicus, Apostille stämpel, underlättar för dem i spanien som utreder en försäljning och påskyndar det hela avsevärt.

3) Passkopia, en fotostatkopia som har den kvalitén att fotot syns tydligt,
Fotokopian måste legaliseras på Ambassaden , det är inte tillräckligt med att 2 personer eller ex. bank vidimerar originalet.
Handlar det om mindre värden och inga komplicerande skilsmässor, kan man av skatteförvaltningen begära personbeviset på engelska, så spar man en översättningskostnad, däremot måste handlingen fortfarande legaliseras.

4) Kvitton på betalda skatter (fastighetsskatt) i original, måste skickas till ditt ombud.
TÄNK på, att desto mer kompletta handlingar du skickar på en gång, vilka undviker en mängd följdfrågor desto snabbare går det med Escrituran/ lagfarten och försäljningen.
Är alla handlingar ok, kan du räkna med att det tar 1-2 månader, MEN DET FÖRUTSÄTTER ATT DU VERKLIGEN HAR ALLA HANDLINGAR KLARA, UTAN EN MÄNGD FRÅGOR FRÅN DE SPANSKA MYNDIGHETERNA, för då tar det tid.

5) Själva försäljningen kan ske med ett sk. förköpsavtal, vilket förpliktar dig att alla handlingar är på plats så att köparen kan erhålla sin Escritura, en annan vanlig förekommande regel är att ditt ombud innehåller försäljningssumman till dess alla handlingar är klara.

6) Sedan en tid innehåller man å skatteverkets vägnar 5 - 10% på försäljningen, (på vissa orter räknas 10% på taxeringsvärdet) efter att deklarationen är godkänd återbetalas mellanskillnaden, varför det är av betydelse att ha alla skattekvitton tillgängliga RÄKNA MED ATT DETTA TAR TID -- VANLIGEN UPP TILL 6 MÅNADER

7) NÄR FULLMAKTEN ÄR UTSKRIVEN OCH KLAR skall samtliga personer som
måste underteckna den, kontakta en Notarius Publicus, Apostille stämpel i Sverige, endast inför denne kan fullmakten undertecknas.
Bor personerna på olika platser i Sverige kan samma fullmakt användas, eller så upprättar man (två eller flera) likalydande fullmakter, utställd från resp. person.

Samtliga personer måste till samma eller på sin hemort besöka med handlingarna Notarius Publicus, Apostille stämpel.

VID SKILJSMÄSSA.....

8) Om en egendom har förvärvats ett antal år tillbaka och under tiden har de ursprungliga ägarna separerad genom skilsmässa så gäller följande:
Svensk bouppteckning och bodelning (skall kopieras) och (översättas) om det är större värden inblandade måste det ske av auktoriserad översättare, Notarius Publicus, Apostille stämpel.

 9) Finns det barn som är myndiga skall dessa i en särskild fullmakt avsäga sig eventuella krav, eller utan förbehåll godkänna en försäljning. Vilket måste undertecknas inför Notarius Publicus i Sverige och en Apostille Stämpel eller i det land som barnet/barnen bor vid upprättandet av fullmakten.
 

10) Är barnen minderåriga och säljande parten inte är vårdnadshavare, måste den andra parten upprätta en egen fullmakt där den godkänner försäljningen och inte ställer några krav.

11) Har den säljande parten under tiden gift sig igen och i det nya äktenskapet medföljer det barn som tillhör den andra parten, vilka är myndiga, skall dessa även godkänna en försäljning.

12) Det krävs vidare personbevis på samtliga inblandade med släktuppgifter, (översättes) och måste vidimeras av Notarius Publicus, Apostille stämpel , (se punkt 2).

13) Passkopia på samtliga, om det finns (se punkt 3)

FÖR ATT DET SKALL BLI ENKELT OCH SMÄRTFRITT

 • Ställ upp en mall över vad som skall göras.
 • Kontakta ett ombud som finns på www.spaininformation.org  för rådgivning.
 • Ta reda på vem som skall bli ditt ombud.
 • Samla ihop handlingarna som behövs enligt ovan. Var noga med detta!

 

14) Sedan 1999 BEHÖVER EN HANDLING inte LEGALISERAS I SVERIGE av SPANSKA AMBASSADEN, då Sverige biträtt Apostille konventionen kan Notarius Publicus på dein hemort medels en Apostille Stämpel vidimear alla handlingar med giltighet i Spanien.

En legalisering betyder att den myndighet i Sverige eller den undertecknande person, bekräftas av Notarius Publicus, med en Apostille Stämpel att du eller berörd myndighet är den korrekta eller har fullmakt att utfärda den handling som skall styrka dina anspråk. Därför kan en legalisering inte göras i Spanien utan måste den göras i Sverige..

VAD ÄR EN APOSTILLA STÄMPEL?

Det är HAAG konvention som Sverige sedan 1999 har anslutit sig till varför en Apostilla stämpel kan fås i Sverige av Notarius Publicus utan att handlingen/arna behöver skickas till Ambassad eller Konsulat.  Ditt ombud kommer att kräva en Apostilla stämpel på alla handlingar - gör han inte detta, skall du ta reda på dennes verkliga kunskaper genom referenser. Av min erfarenhet förekommer det mycket onödiga fel samt blir det tidskrävande helt i onödan. Väl föberett går det ganska snabbt, i vilket fall inom några månader är som regel allt klart med alla handlingar om dessa är kompletta från första början. 

DU behöver således INTE sända handlingar till Ambassaden eller Konsulaten längre, det räcker med Notarius Publicus och en Apostille Stämpel från din hemort.

 

Under rubriken OMBUD i Spanien hittar du en lång rad företag i Sverige samt Spanien som är specialiserade på att hjälpa Svenska medborgare med sina åligganden.

OMBUD i Spanien som hjälper svenskar på ort och ställe.

FÄRDIGA LEGALISERADE ÖVERSÄTTNINGAR

FULLMAKTER, mallar för att köpa, sälja, arv eller generell fullmakt.

  

 

Golf i Spanien Golf in Spain Golf in Spain Golf in España

Hyra semesterbostad i Spanien Let a property in Spain Ferienhauser in Spanien Alquilar in España

Hyr bil i Spanien på 19 mest populära platser Car rental in 19 mayor places in Spain Autovermietung in den 19 wichtigsten ortens Spanien Coche Alquilare in España

Biluthyrning World Wide Car Rental / Rent a Car World Wide Autovermietung in der ganzen Welt

Denna sida är producerad av f.d. Konsul för Spanien i Göteborg, Toni Schönfelder . Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el ex Cónsul Honorario de España en Gotemburgo, Sr. D. Toni Schönfelder Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by the former Consul of Spain in Gothenburg, Mr Toni Schönfelder The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.

Toni Schönfelder © 1995-2009