PERSONALSTIFTELSE SOM KÖPER EGENDOM I SPANIEN

ALLA HANDLINGAR MÅSTE ÖVERSÄTTAS TILL SPANSKA.
Följande handlingar krävs:

  1. Utdrag från PRVs bolagsregistrering (moderbolaget), ej äldre än 3 månader SAMT bolagsordningen.
  2. Länsstyrelsens beslut om personalstiftelsen.
  3. Stiftelseurkund
  4. Stiftelseprotokoll där det beslutas "vad man köper, med angivandet av fastighetens adress och alla beteckningar. Protokollet MÅSTE undertecknas av BEHÖRIG person för personalstiftelsen INFÖR NOTARIUS PUBLICUS I SVERIGE och därefter legaliseras av Spanska Ambassaden eller Konsulaten i Göteborg eller Lund.
  5. Personalstiftelsens stadgar.
  6. Utfärdandet av en fullmakt på SPANSKA till ombudet i Spanien som handhar hela den legala registreringen, den skall sedan undertecknas på samma sätt som punkt 5 inför Not. Publicus. KOM IHÅG att fullmaktstagaren i Spanien måste lämna sitt fulla namn, adress om denna är utländsk medborgare, passnummer samt Residencia nummer.
  7. Enkelt personbevis på hela styrelsen i personalstiftelsen (personbevisen skall vara på svenska).
  8. Passkopia på samtliga, med en kvalitet så att man kan se passfotot: Passkopian skall ej vara vidimerad av annan än av Ambassaden.
  9. Personbevis på VD i moderbolaget om denna inte är den samme som i personalstiftelsen.
  10. Passkopia, se punkt 8

Viktigt, en komplett ansökan går fort igenom den spanska administrationen, okompletta handlingar skapar onödigt lång väntan och irritation. Var noga med utformningen av fullmakten och dess juridiska innehåll.

SVENSKA ADVOKATER MED SPANIEN SOM SPECIALITET

FULLMAKTER, MALLAR FÖR ATT KÖPA, SÄLJA, ARV
ELLER
GENERELL FULLMAKT

Golf i Spanien Golf in Spain Golf in Spain Golf in España

Hyra semesterbostad i Spanien Let a property in Spain Ferienhauser in Spanien Alquilar in España

Hyr bil i Spanien på 19 mest populära platser Car rental in 19 mayor places in Spain Autovermietung in den 19 wichtigsten ortens Spanien Coche Alquilare in España

Biluthyrning World Wide Car Rental / Rent a Car World Wide Autovermietung in der ganzen Welt

Denna sida är producerad av f.d. Konsul för Spanien i Göteborg, Toni Schönfelder . Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el ex Cónsul Honorario de España en Gotemburgo, Sr. D. Toni Schönfelder Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by the former Consul of Spain in Gothenburg, Mr Toni Schönfelder The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.

Toni Schönfelder © 1995-2009