SVENSKA FÖRETAG SOM KÖPER EGENDOM I SPANIEN

Följande handlingar krävs

OBS alla handlingar skall vara på Spanska språket -- använder man annat språk ex engelska -- räkna med att det tar mycket längre tid.

Alla översättningar skall vara gjorda av en Auktoriserat översättare som finns på denna websida http://www.spaininformation.org/s_Oversattning.html  eller hos UD, i Stockholm att anfordra. 

  1. Bolagsregister utdrag från PRV, ej äldre än 3 månader.
  2. Bolagsordningen på företaget
  3. Styrelseprotokoll, där det framgår att bolaget har beslutat att köpa en viss egendom, vidare skall protokollet omfatta egendomens fulla adress, beteckning, etc.
  4. VAR NOGGRANN MED FIRMATECKNINGEN, enl. Bolagsregistret.
  5. FULLMAKT (på spanska) till ert ombud i Spanien, som innehåller alla uppgifter på den person som skall företräda ert företag i Spanien såsom det kompletta namnet, adressen, DNI nr om denna är spansk medborgare, i annat fall passnummer, nationalitet, Residencia nr, civilstånd (gift/ ogift/ skild).
  6. Krävs det en omfattande fullmakt bör texten utformas i Spanien och skickas hit för utskrift, eller att man använder sig av advokater i Sverige som har spansk rätt som sin specialitet, Fullmakten måste undertecknas av firmatecknaren INFÖR NOTARIUS PUBLICUS
  7. Personbevis som kan erhållas på Engelska språket av folkbokföringen för samtliga person/de personer som tecknar firman.
  8. Passkopia dito, med en sådan kvalitet att foto syns väl, skall ej vidimeras på baksidan av Notarius Publicus.

ALLA HANDLINGAR MÅSTE ÖVERSÄTTAS TILL SPANSKA. HANDLINGEN UNDER PUNKT 4 MÅSTE UNDERTECKANS INFÖR NOTARIUS PUBLICUS I SVERIGE med en Apostille Stämpel.

APOSTILLE : Sverige har anslutit sig sedan maj 1999 till Apostille Konventionen varför en handling inte längre behövs sändas till Spanska Ambassaden eller Konsulaten i Sverige för legalisering. Apostille stämpeln utfärdas bl.a. av Notarius Publicus i SverigeVIKTIGT!

Ovannämnda exempel är praxis i vilka handlingar som krävs. Lokala avvikelse kan förekomma, men det finns en grundregel - hellre en handling för mycket än tvärtom. Ju mer komplett en handling är, desto snabbare går behandlingen. Var noga med utformningen av fullmakten och dess juridiska innehåll. Konsultera alltid en jurist med Spanien som sitt fack, du slipper du framtida obehagliga överraskningar.

Golf i Spanien Golf in Spain Golf in Spain Golf in España

Hyra semesterbostad i Spanien Let a property in Spain Ferienhauser in Spanien Alquilar in España

Hyr bil i Spanien på 19 mest populära platser Car rental in 19 mayor places in Spain Autovermietung in den 19 wichtigsten ortens Spanien Coche Alquilare in España

Biluthyrning World Wide Car Rental / Rent a Car World Wide Autovermietung in der ganzen Welt

Denna sida är producerad av f.d. Konsul för Spanien i Göteborg, Toni Schönfelder . Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el ex Cónsul Honorario de España en Gotemburgo, Sr. D. Toni Schönfelder Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by the former Consul of Spain in Gothenburg, Mr Toni Schönfelder The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.

Toni Schönfelder © 1995-2009