DJUR TILL / ELLER FRÅN SPANIEN

Enligt EU-lagstiftningen kan djur medtagas

Inkomna regler från Ministeriet för Jordbruk, Fiske och Livsmedel. Hälsovårdsnämnden för jordbruksproduktionEN. Hälsovårdsnämnden för Djurhälsan. Madrid.

RIKTLINJER FÖR ATT IMPORTERA SÄLLSKAPSDJUR TILL SPANIEN

ALLMÄNNA RIKTLINJER

  1. Djuret skall komma i sällskap av sin ägare eller dennes vederbörligt bemyndigade representant.
  2. Ägaren bör skriftligen intyga att han/hon haft djuret hos sig under de senaste tre månaderna eller, om djuret än yngre än tre månader, sedan dennes första levnadsdagar. Likaså bör ägaren förbinda sig att inte sälja djuret och att acceptera de kontroller som veterinärhälsan i landet anser tillrådligt genomföra på den hälsovårdsnämnd som den intresserade vänder sig till, i enlighet med gällande hälsoriktlinjer.
  3. Medtagna bevis bör även bifogas en spanska översättning.

SPECIFIKA RIKTLINJER - HUNDAR OCH KATTER

Bör medföljas av ett hälso- och ursprungsintyg utfärdat av en legitimerad veterinär från ursprungslandet. Detta intyg bör inkludera följande:

  1. Djurets identitet och ursprung.
  2. Bekräftelse om att djuret undersökts innan det lämnade landet och att man inte fann några som helst sjukdomstecken.
  3. Intyg om att djuret vaccinerats mot rabies 1-12 månader innan det kommer in i Spanien. I detta intyg bör följande tas upp: ursprung, datum för vaccinering, vaccinationstyp och namn, förberedande labb, tillverkningsnummer samt namn och adress på den veterinär som vaccinerade djuret.
  4. Giltighetstiden för vaccinerings- och ursprungsintyget bör inte överskrida 10 dagar och vaccinationsintyget mot rabies ska inte vara äldre än ett år fr.o.m. datum för utfärdandet.

    Det finns inga krav på vaccination för djur yngre än tre månader.
  5. Om inte vaccinationsintyget eller hälsokortet kan uppvisas, kommer inte djuret att beviljas inträde i Spanien.

Viktig information
För de hundar och katter som ska återvända till Sverige gäller de svenska föreskrifter som skiljer sig från de spanska. I sådana fall bör man vända sig till Jordbruksverket i Jönköping för ytterligare information.

JORDBRUKSVERKET
551 82 JÖNKÖPING
Tel. 036-15 50 00
Fax: 036-15 50 05

Golf i Spanien Golf in Spain Golf in Spain Golf in España

Hyra semesterbostad i Spanien Let a property in Spain Ferienhauser in Spanien Alquilar in España

Hyr bil i Spanien på 19 mest populära platser Car rental in 19 mayor places in Spain Autovermietung in den 19 wichtigsten ortens Spanien Coche Alquilare in España

Biluthyrning World Wide Car Rental / Rent a Car World Wide Autovermietung in der ganzen Welt

Denna sida är producerad av f.d. Konsul för Spanien i Göteborg, Toni Schönfelder . Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el ex Cónsul Honorario de España en Gotemburgo, Sr. D. Toni Schönfelder Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by the former Consul of Spain in Gothenburg, Mr Toni Schönfelder The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.

Toni Schönfelder © 1995-2009